نمونه کار های طراحی لوگو

در ساده ترین حالت ممکن لوگو ترکیبی از تصاویر و نوشته ها است. این ترکیب برای تشخیص برندهای مختلف از هم استفاده می شوند. یک لوگوی خوب می تواند برای شرکت شما اساسی ترین نیاز باشد. لوگوی شما به مشتریان نشان می دهد که شما چه کاری انجام می دهید، چه کسی هستید و به چه چیزی اهمیت می دهید. اینها مسئولیت های بسیاری هستند که همه برگردن یک تصویر کوچک افتاده اند. ما در هفت آسیاب انواع لوگو در سبک های مختلف را برای شما طراحی می کنیم.

ثبت سفارش
6
تعداد نمونه ها
نمونه کار های طراحی لوگو