طراحی پاکت A4 دفتر فروش خودرو سورنا

طراحی پاکت A4 دفتر فروش خودرو سورنابهترین نیستیم، اما انتخاب بهترین ها هستیم!
توضیحات نمونه کار

طراحی گرافیک اختصاصی پاکت A4 برای دفتر فروش خودرو سورنا

این طرح توسط صادق جعفری با فتوشاپ پیاده سازی شده است

انتخاب رنگ بندی توسط مشتری انجام شده

امتیاز مشتری
به این نمونه کار امتیازی داده نشده است
به این نمونه کار امتیازی داده نشده است!