طراحی و برنامه نویسی سایت چالش های یک عکاس

طراحی و برنامه نویسی سایت چالش های یک عکاسبهترین نیستیم، اما انتخاب بهترین ها هستیم!
توضیحات نمونه کار

طراحی و برنامه نویسی کاملا اختصاصی پروژه چالش های یک عکاس

قالب این پروژه بصورت کاملا اختصاصی توسط علیرضا طیبی طراحی شده است

بقیه مراحل اجرای این پروژه را صادق جعفری انجام داده که البته این پروژه تا مرحله کدنویسی قالب و کمی از بک اند اجرا شده و پس از آن لغو شد، قرار بر این شد که به جای این وب سایت، یک بخش انجمن عکاسان به پرتال هفت آسیاب اضافه شود و امتیاز این پروژه به هفت آسیاب واگزار شد.

امتیاز مشتری
به این نمونه کار امتیازی داده نشده است
به این نمونه کار امتیازی داده نشده است!